6 Şub, 2023

  İşletme kuruluş işlemleri danışmanlığı

  İşletme, kar amacıyla mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini planlı, tutarlı ve akılcı bir sistemle bir araya getiren teknik ve ekonomik birimdir. Bir işletme kurmak fikir aşamasında çok kolay gibi gözükse de; finansman, satış ve pazarlama, fikri mülkiyet koruması, insan kaynakları, donanımsal ihtiyaçlar ve daha fazlası gibi birçok konuda yapılması gereken iş yükünü beraberinde getirmektedir. Kurmayı planladığınız işletmeye ilişkin (Gerçek kişi, şirket, dernek ve vakıf vb.) kuruluş aşamalarını sizler adına yönetiyor ve kanuni gereklilikler konusunda MTD GRUP kadrosu ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  6 Şub, 2023

  İnsan kaynakları danışmanlığı hizmetleri

  MTD GRUP kadrosu ile İnsan Kaynakları Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında, personel işe alım süreç veya yöntemlerini düzenliyor, performans ve yetenek yönetimini sağlayarak eğitim planlama konularında verdiğimiz hizmet kapsamında;

  • Personelin nitelikleri ile kurum ihtiyaçlarının hangi ölçüde uyuştuğunu tespit etmek için çeşitli iş analizleri gerçekleştiriyor,
  • Gelişim alanlarını belirlemek üzere personel ile düzenli olarak görüşmeler yapıyor,
  • Yetenek ve kariyer yönetimi süreçlerinde personelin eğitim veya gelişim faaliyetlerinin belirlenmesinde görev alıyor,
  • Personel bağlılığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor,
  • Kariyer ve performans süreçlerinin yürütülmesinde departman yöneticilerine destek veriyor,
  • İşe alımı gerçekleşecek adayların seçiminde uygun yöntem ve kanalların belirlenmesini sağlıyor,
  • İşe alım süreçlerinde departman yöneticileri ile beraber mülakatları gerçekleştiriyor,
  • Bütçe hazırlık süreçlerinin altyapısını oluşturuyor,
  • Bordro ve personel özlük işlemlerini takip ediyor,
  • Kurumun işe alım stratejileri ile prosedürlerinin oluşturulması veya düzenlenmesi faaliyetlerine destek veriyor,
  • İlgili kanun, yönetmelik ve prosedürler hakkında yönetime danışmanlık hizmeti sunuyor,
  • Düzenli olarak departman yöneticilerine raporlar hazırlıyor ve sunuyoruz.
  6 Şub, 2023

  Finans danışmanlığı hizmetleri

  MTD GRUP kadrosu olarak öncelikle; çalışacağımız kişilerin ya da kurumların finansal durumunu, yatırımlarını, varlıklarını, getirilerini, vergi planlamalarını, emeklilik planlarını ve risk toleransını değerlendirerek geleceğe yönelik plan ve yol haritası oluşturmaktayız. Yapılan fizibilite sonucunda;

  • Danışmanlık yaptığımız kurumun portföy yönetimini üstleniyor,
  • Finansal piyasaların geleceği ile ilgili analizler yaparak raporlar oluşturuyor,
  • Yatırım ortamlarının fizibilite işlemlerini yürütüyor,
  • Bilanço analizini hazırlıyor ve denetliyor,
  • Bankalarla ilişkileri yönetiyor,
  • Parayla ilgili olan tüm hareketleri denetliyor ve planlıyor,
  • Çalıştığımız kurum ya da kişi için finansal planlama toplantıları yapıyor,
  • Müşteriye finansal hedeflere göre rehberlik yaparak finansal stratejiler geliştiriyor,
  • Müşteriye parasal konularla, emeklilikle ve hayat sigortası ile ilgili tekliflerde bulunuyor,
  • Müşteriye avantajlar ve riskler konusunda bilgilendirme ve açıklamalar yaparak sorularını cevaplıyor,
  • Yeni yatırım fırsatlarını sunarak müşterilerimize katma değer sağlamaktayız.
  6 Şub, 2023

  Yönetim danışmanlığı hizmetleri

  Yönetim danışmanlığı, bir şirketin ya da kurumun kendi şirketini ya da kurumunu yönetirken karşılaştığı problemleri çözme bilimine verilen isimdir. Yönetim danışmanlığı nedir ve yönetim danışmanı ne iş yapar sorusuna şu biçimde yanıt verilebilir : Yönetim Danışmanlığı, dışarıdan bir göz olarak firmaların; organizasyonel ve yönetsel konularda mevcut problemlerini çözmek ve şirketlerin daha da gelişmesini sağlamak adına bağımsız ve uzman kişiler tarafından yapılan hizmetlerdir. Yönetim Danışmanlığı, problemlerin teşhis ve araştırılmasını, uygun projeler önerilmesini ve bu önerilerin yerine getirilmesine yardımcı olunmasını amaçlayan profesyonel deneyim aktarımı ve uygulama rehberliği hizmetleridir.

  Yönetim danışmanlığı hizmetleri, kurumların kendi içlerinde çözemedikleri sorunlar ortaya çıktığında devreye girer. Günümüzde; bu sorunlar stratejik olabileceği gibi, finansal yönetim zorlukları, yeniden yapılandırma konuları, pazarlama konuları ve dijital dönüşüm konuları da olabilir. Sorunlar ne kadar çeşitli olursa olsun, danışmanlık yöntemi genelde aynı patikayı takip eder: Mevcut durum analiz edilir , gelişme alanları belirlenir; doğru strateji kurgulanır ve sahada işleyecek yönetsel yapılar tasarlanır. Doğru strateji belirlemek için etkin bir yönetim gereklidir. Doğru strateji belirlendikten sonra, stratejiyi planlamak gerekir. Sonraki aşama olarak bu stratejiyi doğru bir şekilde uygulamak gerekmektedir. Uygulama aşamasında, her adım kontrol edilmeli ve başarıya ulaşmak için gerekli görüldükçe önlemler alınmalıdır.

  Kısacası, “ Hedef koyamadığınız şeyi ölçemezsiniz. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz.”

  Yönetim danışmanlığı, az önce belirttiğimiz gibi tanımı değişse de en ortak kullanılan tanımı göz önüne alırsak, şirketlere ve kurumlara sistem kazandırmaktadır. Genel olarak firmalar ve şirketler büyüme yolculuğu sırasında sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu durum her işletmede olabilir. Büyümenin beraberinde getirdiği sorunlar vardır ya da kontrol edemediğiniz dış faktörlerin getirdiği sorunlar olabilir. Bu sorunlar karşısında Dünyada ve Türkiye’deki iyi uygulama örneklerini kendi şirketinize adapte edeceğiniz bir yapıya ihtiyacınız olmaktadır. MTD GRUP geçmişten gelen bilgi birikimi ile sizinle aynı dili konuşarak, tecrübelerini firmanıza aktarmaya yardımcı olmakta, sadece aktarmakla kalmıyor dahası uygulamaya geçirmeye de yardımcı oluyoruz. Yani, uygulama safhasında size rehberlik ederek, iyileştirmelerin tam bir şekilde hayata geçmesini ve işletmenizin ana unsuru olmasını sağlıyoruz. Küçük, orta ya da büyük ölçekli işletmeler işler büyümeye devam ederken sürekli yeni sorunlarla karşılaşmaktalar. Bu sorunlar genelde yönetsel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. MTD GRUP Yönetim danışmanlığı hizmeti de yönetsel sorunları, şirketlerin durumlarını analiz ederek analizde ortaya koyduğu teşhislerle tedavi yöntemini önererek tedavi yönteminin kabul görmesi halinde bunu uygulamaya geçirme hizmeti vermektedir. MTD GRUP Yönetim danışmanlığında sadece ortada bir sorun olduğunda değil, sorun olmadığında da, yani büyümeyi ve gelişmeyi öngörürken de gelecekteki konulara öneri, çözüm veya büyüme alanında rehberlik hizmeti sunmaktadır.