İnsan kaynakları danışmanlığı hizmetleri

MTD GRUP kadrosu ile İnsan Kaynakları Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında, personel işe alım süreç veya yöntemlerini düzenliyor, performans ve yetenek yönetimini sağlayarak eğitim planlama konularında verdiğimiz hizmet kapsamında;

 • Personelin nitelikleri ile kurum ihtiyaçlarının hangi ölçüde uyuştuğunu tespit etmek için çeşitli iş analizleri gerçekleştiriyor,
 • Gelişim alanlarını belirlemek üzere personel ile düzenli olarak görüşmeler yapıyor,
 • Yetenek ve kariyer yönetimi süreçlerinde personelin eğitim veya gelişim faaliyetlerinin belirlenmesinde görev alıyor,
 • Personel bağlılığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor,
 • Kariyer ve performans süreçlerinin yürütülmesinde departman yöneticilerine destek veriyor,
 • İşe alımı gerçekleşecek adayların seçiminde uygun yöntem ve kanalların belirlenmesini sağlıyor,
 • İşe alım süreçlerinde departman yöneticileri ile beraber mülakatları gerçekleştiriyor,
 • Bütçe hazırlık süreçlerinin altyapısını oluşturuyor,
 • Bordro ve personel özlük işlemlerini takip ediyor,
 • Kurumun işe alım stratejileri ile prosedürlerinin oluşturulması veya düzenlenmesi faaliyetlerine destek veriyor,
 • İlgili kanun, yönetmelik ve prosedürler hakkında yönetime danışmanlık hizmeti sunuyor,
 • Düzenli olarak departman yöneticilerine raporlar hazırlıyor ve sunuyoruz.