İşletme Kuruluş İşlemleri Danışmanlığı Hizmetlerimiz

  Kurmayı planladığınız iş ve işletmeye ilişkin (Gerçek kişi, şirket, dernek, vakıf vb.) kuruluş aşamalarını sizler adına yönetiyoruz.

  Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

  Yönetim danışmanlığı, bir şirketin ya da kurumun kendi şirketini ya da kurumunu yönetirken karşılaştığı problemleri çözme bilimine verilen isimdir. MTD GRUP 30 yılı aşkın süredir kamu ve özel sektörde görev almış deneyimli ve güvenilir kadrosu ile işletmeniz ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

  İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetlerimiz

  MTD GRUP işletmeniz ihtiyaçları doğrultusunda personel işe alım süreç veya yöntemlerini düzenlemede, performans ve yetenek yönetimini sağlayarak eğitim planlama konularında müşterilerimize danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

  Finans Danışmanlığı Hizmetlerimiz

  Finans danışmanı, kişilerin ya da kurumların tüm parasal konularıyla ilgilenir. Finans danışmanı, öncelikle çalışacağı kişilerin ya da kurumların finansal durumunu, yatırımlarını, varlıklarını, getirilerini, vergi planlamalarını, emeklilik planlarını ve risk toleransını değerlendirir. Deneyimli ve güvenilir kadromuz ile işletmeniz ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  BAŞLICA FAALİYET KONULARIMIZ

  İşletmenize yönelik ihtiyaç duyduğunuz hizmetler konusunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.

  SGK Danışmanlığı

  Çalışma Hayatında iş ve sosyal güvenlikle ilgili konularda (Emeklilik, Sigortalılık, Malullük & Engellilik, Sosyal güvenlik ödenekleri aylık ve gelirleri, işverenler için teşvikler, iş kazaları) müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma ve İkamet (Oturma) İzini Danışmanlığı

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri deneyimli ve konusunda uzman personellerimiz tarafından sunulmaktadır.

  Meslek Odası ve Ticaret Sicil (Ticaret Odası) İşlemleri Danışmanlığı

  Müşterilerimizin işletmeleriyle ilgili meslek odası ve ticaret sicil işlemleri sürecinde gerekli işlemleri tamamlayarak işletme için emek ve zaman kaybını önlüyoruz.

  Diğer danışmanlık faaliyet alanlarımızdan bazıları

  İşletmenize yönelik ihtiyaç duyduğunuz hizmetler konusunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.

  Kapasite Raporu Danışmanlığı

  Kapasite raporu; üretim yapan tüm sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir. Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir. Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içermektedir. MTD GRUP ihtiyaç duyacağınız kapatise raporları konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri Danışmanlığı

  6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir. MTD GRUP ihtiyaç duyacağınız sanayi sicil belgesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  Marka Patent İşlemleri Danışmanlığı

  Marka patenti ile kastedilen durum esasen markanın tescil edilmesidir. Marka’nın tescil edilmesi ve patentin tescil edilmesi ise iki ayrı durumdur. Marka Tescili, bir ürün ya da hizmeti isim, logo, slogan gibi diğer markalardan ayırt edici unsurlarına karşı koruma sağlamaktadır. Bu durum toplumda genellikle marka patenti alma şeklinde tanımlanır. Patent ise buluş gerektiren sanayide üretilebilir olan ürünler için alınan tescil türüdür. Türk Patent ve Marka kurumu tarafından buluş sahibine verilen ve buluşun teknik özelliklerinin belirli bir süre korunmasını sağlayan hukuki belgelerdir. Ekonomik bir değere sahip olan bu belgeler hak sahibine belirli bir süre için buluşun izinsiz kullanımını engelleme veya kullanılmasına izin verme hakkını sağlar. Açıkladığımız üzere her iki tescil işleminin özneleri karakteristik olarak birbirinden çok farklıdır. Bu kapsamda, MTD GRUP ihtiyaç duyacağınız marka patent konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  Bilişim Sistemleri Danışmanlığı

  MTD GRUP bilişim hizmetleri danışmanlığı personelimiz, müşterilerimiz için bilgi teknolojisi sistemleri önerme, planlama, tasarlama ve kurmakla ile sorumludur. Bilişim teknolojileri soru ve sorunlarıyla ilgili yardım ve tavsiye almak isteyen kuruluşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak (Web sitesi kurulumu, bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması, network kurulumu, sunucu kurulumu, yazılım gereksinimleri vb.) danışmanlık hizmetleri MTD GRUP bilişim uzmanları kadrosu tarafından verilmektedir.

  Eğitim Hizmetleri Danışmanlığı

  İhtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza özel olarak hazırlanacak olan eğitim programlarımız olduğu gibi genel olarak; finans, muhasebe, pazarlama, operasyon yönetimi, liderlik gelişimi, proje yönetimi, müşteri hizmetleri eğitimleri gibi paket eğitim programlarımızı (Bire-bir veya uzaktan) yetkin ve konularında uzman personellerimiz tarafından yapılacak planlama ve oluşturulacak program çerçevesinde sunmaktayız .

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Danışmanlığı

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenler. Kanun çerçevesinde özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin koruması ve kişisel verileri işleyenlerin yükümlülükleri de yer alır. Kişisel veri; kişilerin güvenliği ile ilgili verilerle birlikte genetik ve biyometrik verileridir. Etnik köken, ırk, din, mezhep, felsefi görüş, siyasi düşünce, sağlık, cinsel tercih, ceza, kılık ve kıyafet tercihleri ve sivil toplum kuruluşları üyeliği gibi verilen, “kişisel veri” kapsamında değerlendirilir. Bu bilgiler kişiye özeldir ve izni olmadan kimsenin kullanımına açılamaz. İşletmelere KVKK yükümlülükleri konusunda danışmanlık hizmeti firmamızca verilmektedir.

  Bizimle iletişime geçin
  Bizimle iletişime geçin