Yönetim danışmanlığı hizmetleri

Yönetim danışmanlığı, bir şirketin ya da kurumun kendi şirketini ya da kurumunu yönetirken karşılaştığı problemleri çözme bilimine verilen isimdir. Yönetim danışmanlığı nedir ve yönetim danışmanı ne iş yapar sorusuna şu biçimde yanıt verilebilir : Yönetim Danışmanlığı, dışarıdan bir göz olarak firmaların; organizasyonel ve yönetsel konularda mevcut problemlerini çözmek ve şirketlerin daha da gelişmesini sağlamak adına bağımsız ve uzman kişiler tarafından yapılan hizmetlerdir. Yönetim Danışmanlığı, problemlerin teşhis ve araştırılmasını, uygun projeler önerilmesini ve bu önerilerin yerine getirilmesine yardımcı olunmasını amaçlayan profesyonel deneyim aktarımı ve uygulama rehberliği hizmetleridir.

Yönetim danışmanlığı hizmetleri, kurumların kendi içlerinde çözemedikleri sorunlar ortaya çıktığında devreye girer. Günümüzde; bu sorunlar stratejik olabileceği gibi, finansal yönetim zorlukları, yeniden yapılandırma konuları, pazarlama konuları ve dijital dönüşüm konuları da olabilir. Sorunlar ne kadar çeşitli olursa olsun, danışmanlık yöntemi genelde aynı patikayı takip eder: Mevcut durum analiz edilir , gelişme alanları belirlenir; doğru strateji kurgulanır ve sahada işleyecek yönetsel yapılar tasarlanır. Doğru strateji belirlemek için etkin bir yönetim gereklidir. Doğru strateji belirlendikten sonra, stratejiyi planlamak gerekir. Sonraki aşama olarak bu stratejiyi doğru bir şekilde uygulamak gerekmektedir. Uygulama aşamasında, her adım kontrol edilmeli ve başarıya ulaşmak için gerekli görüldükçe önlemler alınmalıdır.

Kısacası, “ Hedef koyamadığınız şeyi ölçemezsiniz. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz.”

Yönetim danışmanlığı, az önce belirttiğimiz gibi tanımı değişse de en ortak kullanılan tanımı göz önüne alırsak, şirketlere ve kurumlara sistem kazandırmaktadır. Genel olarak firmalar ve şirketler büyüme yolculuğu sırasında sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu durum her işletmede olabilir. Büyümenin beraberinde getirdiği sorunlar vardır ya da kontrol edemediğiniz dış faktörlerin getirdiği sorunlar olabilir. Bu sorunlar karşısında Dünyada ve Türkiye’deki iyi uygulama örneklerini kendi şirketinize adapte edeceğiniz bir yapıya ihtiyacınız olmaktadır. MTD GRUP geçmişten gelen bilgi birikimi ile sizinle aynı dili konuşarak, tecrübelerini firmanıza aktarmaya yardımcı olmakta, sadece aktarmakla kalmıyor dahası uygulamaya geçirmeye de yardımcı oluyoruz. Yani, uygulama safhasında size rehberlik ederek, iyileştirmelerin tam bir şekilde hayata geçmesini ve işletmenizin ana unsuru olmasını sağlıyoruz. Küçük, orta ya da büyük ölçekli işletmeler işler büyümeye devam ederken sürekli yeni sorunlarla karşılaşmaktalar. Bu sorunlar genelde yönetsel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. MTD GRUP Yönetim danışmanlığı hizmeti de yönetsel sorunları, şirketlerin durumlarını analiz ederek analizde ortaya koyduğu teşhislerle tedavi yöntemini önererek tedavi yönteminin kabul görmesi halinde bunu uygulamaya geçirme hizmeti vermektedir. MTD GRUP Yönetim danışmanlığında sadece ortada bir sorun olduğunda değil, sorun olmadığında da, yani büyümeyi ve gelişmeyi öngörürken de gelecekteki konulara öneri, çözüm veya büyüme alanında rehberlik hizmeti sunmaktadır.