Finans danışmanlığı hizmetleri

MTD GRUP kadrosu olarak öncelikle; çalışacağımız kişilerin ya da kurumların finansal durumunu, yatırımlarını, varlıklarını, getirilerini, vergi planlamalarını, emeklilik planlarını ve risk toleransını değerlendirerek geleceğe yönelik plan ve yol haritası oluşturmaktayız. Yapılan fizibilite sonucunda;

 • Danışmanlık yaptığımız kurumun portföy yönetimini üstleniyor,
 • Finansal piyasaların geleceği ile ilgili analizler yaparak raporlar oluşturuyor,
 • Yatırım ortamlarının fizibilite işlemlerini yürütüyor,
 • Bilanço analizini hazırlıyor ve denetliyor,
 • Bankalarla ilişkileri yönetiyor,
 • Parayla ilgili olan tüm hareketleri denetliyor ve planlıyor,
 • Çalıştığımız kurum ya da kişi için finansal planlama toplantıları yapıyor,
 • Müşteriye finansal hedeflere göre rehberlik yaparak finansal stratejiler geliştiriyor,
 • Müşteriye parasal konularla, emeklilikle ve hayat sigortası ile ilgili tekliflerde bulunuyor,
 • Müşteriye avantajlar ve riskler konusunda bilgilendirme ve açıklamalar yaparak sorularını cevaplıyor,
 • Yeni yatırım fırsatlarını sunarak müşterilerimize katma değer sağlamaktayız.